Blog 

Založte si osobný alebo firemný blog a venujte sa v ňom témam, ktoré sú spojené s vašim zameraním. Pomáhajte ľuďom vyriešiť ich problémy, poukazujte na odborné novinky. Obsah musí zaujať.